ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E - Saraban

เพิ่มผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : เพิ่มผู้ใช้งาน
วิธีแก้ไขการสร้างหนังสือ (Word) ในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ได้: วิธีแก้ไข
ประชาสัมพันธ์ทุกหน่วยงาน
Username :
Password :
  Change Password
  หากติดขัดปัญหา มีข้อซักถาม ติดต่อ งานธุรการและสารบรรณ Tell. 313 หรือ 448 Email : General@vru.ac.th