ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
E - Saraban

เพิ่มผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ : เพิ่มผู้ใช้งาน
คู่มือระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์: ดำเนินการ
หากติดขัดปัญหา มีข้อซักถาม ติดต่อ งานธุรการและสารบรรณ Tell. 313 หรือ 448 Email : General@vru.ac.th

FlowSoft 2010 , Powered By CDG Systems LTD.

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์